Groene energie tips besparen

Overstappen naar een duurzame energieleverancier is een hele makkelijke manier om minder CO2 uit te stoten. Een gemiddeld huishouden dat overstapt van een ‘grijze’ naar een echt ‘groene’ energieleverancier bespaart per jaar meer dan 4 ton CO2-uitstoot. Dat is evenveel CO2 als minimaal 28 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs!

Energie besparen

Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar 2900 tot 3000 kWh stroom en 1300 tot 1470 m3 gas (bronnen: Milieu Centraal en Compendium voor de Leefomgeving). Hoeveel CO2-uitstoot dit veroorzaakt, hangt af van het soort stroom en gas dat je gebruikt. Als je ‘gewone’, grijze stroom en gas gebruikt, wordt er veel meer CO2 uitgestoten dan als je echt groene stroom en gas van een duurzame energieleverancier gebruikt.

Hieronder berekenen we hoe groot het verschil is. We gaan hierbij uit van de officiële CO2-emissiefactoren van grijze stroom, groene stroom, gas en vliegtuigverkeer. CO2-emissiefactoren maken het mogelijk om de CO2-uitstoot van verschillende activiteiten te berekenen en met elkaar te vergelijken.

Een gemiddeld huishouden in Nederland stoot per jaar 4,0 ton CO2 uit voor energieverbruik in huis (oktober 2016). Dit is het gemiddelde van huishoudens met grijze en huishoudens met groene energie. Bron: Milieu Centraal

CO2-uitstoot bij een grijze energieleverancier

Als je energie afneemt van een energieleverancier die slecht scoort in ons duurzaamheidsonderzoek gebruik je waarschijnlijk grijze stroom en gas. Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt in vervuilende kolen-, gas- en kerncentrales. Hierbij komt veel CO2 vrij en dat is schadelijk voor het klimaat. Ook het gebruik van gas veroorzaakt veel CO2-uitstoot.

De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh. Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 2900 tot 3000 kWh stroom veroorzaakt dit een uitstoot van 1882 tot 1947 kg CO2 per jaar.

De emissiefactor van grijs gas is 1,890 kg CO2 per m3. Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 1300 tot 1470 m3 gas veroorzaakt dit een uitstoot van 2457 tot 2778 kg CO2 per jaar.

Als een gemiddeld huishouden stroom en gas afneemt van een grijze, niet-duurzame energieleverancier veroorzaakt dit dus een uitstoot van maar liefst 4339 tot 4725 kg CO2 per jaar.

CO2-uitstoot bij een groene energieleverancier

Als je energie afneemt van een energieleverancier die goed scoort in ons duurzaamheidsonderzoek gebruik je groene stroom en gas. Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit schone, hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Hierbij komt geen of nauwelijks CO2 vrij en dit draagt dus niet bij aan klimaatverandering. Het gas dat je bij deze energieleveranciers ontvangt, is CO2-gecompenseerd (ook wel ‘CO2-neutraal’ genoemd).

De emissiefactor van echt groene stroom is 0,000 kg CO2 per kWh. Een huishouden dat groene stroom gebruikt, veroorzaakt hiermee dus een uitstoot van 0,000 kg CO2 per jaar.

Let op: Deze lage uitstoot geldt niet voor een energieleverancier die (op haar stroometiket) groene stroom zegt te leveren maar die in werkelijkheid grijze stroom inkoopt en deze stroom administratief ‘vergroend’ door er buitenlandse GvO’s (groencertificaten) bij te kopen. GvO’s uit het buitenland zijn namelijk vaak goedkoop en leveren geen prikkel op voor meer investeringen in duurzame stroomopwekking. Het draagt dus niets of nauwelijks bij aan verduurzaming. Daarom wordt voor grijze stroom die met buitenlandse GvO’s zijn ‘vergroend’ dezelfde emissiefactor gehanteerd als voor grijze stroom (zie toelichting bij de officiële lijst CO2-emissiefactoren). Energieleveranciers die op deze manier grijze stroom vergroenen, scoren slecht in ons duurzaamheidsonderzoek. Leveranciers die echt groene stroom inkopen, scoren goed.

De emissiefactor van CO2-gecompenseerd gas is net als grijs gas 1,890 kg CO2 per m3. De CO2-uitstoot van deze aardgasverbranding wordt echter gecompenseerd door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen. Met de CO2 die de bomen opnemen, wordt de netto CO2-uitstoot van de productie en verbranding van de hoeveelheid aardgas tot nul gereduceerd. Een huishouden dat groen, CO2-gecompenseerd of CO2-neutraal gas gebruikt, veroorzaakt hiermee dus een netto CO2-uitstoot van 0,000 kg CO2 per jaar.

Als een gemiddeld huishouden stroom en gas afneemt van een echt groene, duurzame energieleverancier veroorzaakt dit dus een uitstoot van 0,000 CO2 per jaar.

Vergelijking CO2-uitstoot van energieverbruik en vliegen

Zoals we hierboven hebben laten zien bespaart een gemiddeld huishouden dat overstapt van een grijze, niet-duurzame energieleverancier naar een echt groene en duurzame energieleverancier 4339 tot 4725 kg CO2-uitstoot per jaar.

Om een idee te geven van de hoeveelheid: dit is evenveel als 28 tot 38 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs.

De emissiefactor van regionale vlucht is 0,297 kg CO2 per reizigerskilometer. Het aantal kilometers van vluchthaven Schiphol in Amsterdam naar vluchthaven Charles de Gaulle in Parijs is ten minste 420 km. Een enkele vlucht van Amsterdam naar Parijs levert per reiziger dus een uitstoot op van minimaal 125 kg CO2.

De CO2-uitstoot van grijze energie voor gemiddeld huishouden (4349 tot 4725 kg CO2 per jaar) is dus evenveel als 35 tot 38 keer een enkele vlucht van Amsterdam naar Parijs (per reiziger). Als de vlucht een langere route neemt, zal dit iets meer richting de 30 keer gaan.

Hieruit kunnen we concluderen dat een huishouden dat grijze energie gebruikt, net als vliegen, heel veel CO2-uitstoot veroorzaakt. En dat het heel gemakkelijk is om als huishouden veel CO2-uitstoot te besparen: je hoeft slechts over te stappen naar een duurzame energieleverancier.

Energie bespaarproducten