Groenste energieleveranciers

De groenste stroom
De allergroenste energieleveranciers leveren bijna alleen maar stroom die is opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Ze doen meer dan vergroenen door certificaten: ze investeren in groene productie. Of ze sluiten langjarige inkoopcontracten af met groene producenten.